Tot allò que pugui ser software serà software.

Misió

Immersió digital

L’objectiu és aconseguir la immersió digital d’empreses i organitzacions. Crec que n’hi ha molta, de feina, perquè Marc Andreessen tenia raó quan va dir que “el programari es menja el món en tots els sectors […] En el futur cada empresa es convertirà en una empresa de programari”.

No n’hi ha prou parlar de la Quarta Revolució Industrial. El que hem vist des de l’aparició de la màquina de vapor ha estat el més revolucionari del Neolític, però és poc en comparació amb els canvis socials, culturals, econòmics i polítics que arriben amb la intel·ligència artificial i el ‘deep learning’.

Només un detall: podem processar les dades desestructurades, que és el 90% de la informació i que no era fàcil de tractar a principi de segle. Es tracta de la informació que el IoT veu, escolta, olora, toca i paladeja. El IoT és ni més ni menys que els ulls i oïdes dels sistemes digitals; el seu nas, tacte i paladar també. Hem arribat molt lluny amb els ordinadors de la tercera revolució industrial, que eren sords i cecs, sense tacte, olfacte ni gust. Fins on podrem arribar ara?

Aconseguir que sistemes digitals exponencials –segons la llei de Moore– vegin, escoltin, olorin, toquin i assaboreixin no és només una revolució industrial —és canviar de període.

El Neolític va començar amb l’ocurrència de conrear blat. Més endavant vam aprendre sobre metalls i a escriure-ho; després a publicar tot el que sabíem amb la impremta. En només 200 anys dels 12.000 des de l’inici del Neolític –els 200 anys de les tres revolucions industrials– hem mecanitzat la producció i transport del blat, a més de tots els derivats d’aquella ocurrència. Aviat tot això serà programari, el blat també. Per això, podem dir que estem a punt d’inaugurar un nou període el Bitolític.

Els canvis importants solen fer por. Si els caçadors-recol·lectors del Paleolític haguessin demanat un informe sobre què suposaria conrear blat, possiblement haurien imposat penes severes per a qualsevol que cometés agricultura.

Digital transformation

De la transformació a la immersió digital

El benefici més gran de la immersió és que estimula el pensament lateral. Si només ens transformem, possiblement continuarem fent el mateix, però transformats en una altre cosa.

Els bits són la matèria primera més disruptiva després del foc.

Ordinadors + internet + programari lliure = la revolució tecnològica més important per la societat després dels tipus mòbils de l’impremta.

Visió

Bitòleg

Som bitòleg tecnooptimista i faig feina en immersió digital.

Avui el bit és un concepte prou ampli, però quan hi vaig començar gairebé només servien per a portar coses susceptibles de ser tabulades; comptabilitats i afegitons. Ara els ordinadors serveixen per a crear noves formes de cultura i poden tractar informació desestructurada, cosa que els allunya definitivament de les tabuladores. Ha estat possible, en bona part, gràcies a internet i el programari lliure.

Sense el programari lliure i internet possiblement ja no faria de bitòleg.

Quan vaig començar a dir-ne «bitòleg», d’aquesta feina, al Google gairebé encara no se n’havien entemut —sense accent menys encara, i tampoc no gaire de bitologia.

A més de feina, la bitologia per mi també és una afecció.

Si ho pots sentir, ho pots digitalitzar…
Si ho pots veure, ho pots digitalitzar…
Si ho pots pensar, ho pots digitalitzar…
Si ho pots digitalitzar, ho pots posar a Internet…
Si ho pots posar a Internet, persones de tot el món ho podran veure, escoltar i compartir.

Tendències en la Societat de les Tecnologies de la Informació. Cursos d’estiu 1997. Universitat de les Illes Balears.

Això era al 1997. Avui en dia, si ho pots tocar també ho pots digitalitzar.

Valors

Tecnooptimista

La incertesa m’estimula, i sóc bitòleg tecnooptimista. Intento contagiar-ho, però no sempre és fàcil. No ho abandono perquè no sigui fàcil, sinó tot el contrari, perquè això també m’estimula; és molt interessant buscar noves formes d’explicar una cosa tan important per a la societat.

A un article d’opinió per VIA Empresa vaig intentar explicar la importància de ser tecnooptimista. Si no ho som, no podrem superar una fase inevitable a qualsevol projecte digital: la decepció.

Decepció? Quina decepció?
Menú