Visió: tot allò que pugui ser software serà software
Missió: els rols del bitòleg
Valors: assertivitat i optimisme

Visió

Tot el que pugui ser software serà software

La meva visió professional és la digitalització:

Si ho pots sentir, ho pots digitalitzar…
Si ho pots veure, ho pots digitalitzar…
Si ho pots pensar, ho pots digitalitzar…
Si ho pots digitalitzar, ho pots posar a Internet…
Si ho pots posar a Internet, persones de tot el món ho podran veure, escoltar i compartir.

Tendències en la Societat de les Tecnologies de la Informació. Cursos d’estiu 1997. Universitat de les Illes Balears.

Això era l’any 1997. Catorze estius després, l’agost de 2011, Marc Andreessen va dir que “el software es menja el món”. Avui, amb la intel·ligència artificial abundant i assequible, la predicció d’Andreessen encara és més real.

Podem parlar d’un nou període: el bitolític. Al neolític es va poder criar i sembrar tot allò que es podia caçar i recollir al paleolític. Ara, tot el que pugui ser software serà software i el canvi serà encara més gros.

Gràcies a la intel·ligència artificial podem processar les dades desestructurades. El 90% de la informació és desestructurada i no era gens fàcil de tractar. Són les dades que els sensors de la IoT veuen, escolten, oloren, toquen i paladegen. La IoT és els ulls, oïda, nas, tacte i paladar de l’ecosistema digital. Hem arribat molt lluny amb els ordinadors de la tercera revolució industrial, però en realitat eren sords i cecs, sense tacte, olfacte ni gust. Fins on podrem arribar en el futur? Parlar de futur és parlar de visió.

En dir que tot el que pugui ser software serà software, no dic que el producte serà el software. Els productes existeixen per a resoldre problemes; el camí per aconseguir-ho serà software en la majoria dels casos. Per tot plegat, cal l’acompanyament de bitòlegs.

Digital transformation

De la transformació a la immersió digital

El benefici més gran de la immersió és que estimula el pensament lateral. Si només ens transformem, possiblement continuarem fent el mateix, però transformats en una altre cosa.

Podem parlar d’un nou període: el bitolític. Al neolític es va poder criar i sembrar tot allò que es podia caçar i recollir al paleolític. Ara, tot el que pugui ser software serà software i el canvi serà encara més gros.

Els bits –que serveixen per a fer bitologies– són la matèria primera més revolucionària després del foc.

Missió

Els rols del bitòleg

El camí, per aconseguir que tot el que pugui ser software sigui software, és la immersió digital d’empreses i organitzacions. Per a fer-la, calen bitòlegs.

Immersió digital o transformació digital?

Són les persones –el mercat– qui fan la transformació digital. Les empreses han de fer immersió digital per a seguir-les, o quedaran fora del mercat. Quan els clients accepten la versió digital d’una cosa, no solen tornar a l’analògica –excepte algunes minories per afecció, col·leccionisme o ideologia. La immersió digital és similar a la lingüística: les persones parlen una altra llengua, la digital, que cal aprendre si volem formar part del seu entorn.

La immersió digital és el camí per aconseguir convertir en software tot allò que pugui ser-ho. Caldran noves habilitats tècniques, però també canvis culturals i econòmics. Per a fer la immersió, és indispensable l’acompanyament de professionals amb rols tecnològics, culturals i econòmics.

Els bits –que serveixen per a fer bitologies– són la matèria primera més revolucionària després del foc. Si tens pa i el passes a algú, només un dels dos tindrà pa, però si tens foc i el passes a algú, ambdós tindreu foc. Si tens un producte digital i en fas una còpia, que passes a algú, els dos tindreu el mateix producte. A partir d’aquí, amb la flama o amb el producte, cadascú podrà fer un projecte diferent.

El bit ho revoluciona tot, talment ho va fer el foc. Per això és molt important que convertim en software allò que sapiguem fer, perquè si no ho farà algú altre, serà revolucionari, escalarà i quedarem fora.

Gestionar l’escalabilitat

Al fet que tot allò que pugui ser software serà software, cal afegir-hi que tot seguit tendirà a ser corporatiu. El motiu rau en el fet que la digitalització permet escalar qualsevol producte. Quan escala, necessitem grans organitzacions per a mantenir-lo en la màxima qualitat cada dia i a qualsevol hora, 24/7, perquè ha esdevingut mundial. Si no ho aconseguim algú altre ho farà i quedarem fora.

Quan el correu va esdevenir software el teníem a proveïdors locals de connexió a internet. Algunes empreses varen muntar i mantenir servidors propis. Avui la gran majoria té el correu a mitja dotzena de proveïdors coneguts. Primer el correu es va convertir en software; tot seguit va tendir a convertir-se en un producte de grans corporacions.

Us sembla que tot plegat crema?

Efectivament, crema.

Gairebé dos milions d’anys enrere, el foc feia por perquè cremava, matava i destruïa, però dominar-lo fou l’única manera de seguir evolucionant –part III del llibre Europa frente a EE.UU. y China. Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, per Andrés Pedreño i Luis Moreno. Avui necessitem bitòlegs que dominin el bit i que ens ajudin a perdre la por al canvi, o la nostra empresa no evolucionarà. Aquesta és la meva missió com a bitòleg.

Valors

Mediador assertiu i tecnooptimista

Soc bitòleg tecnooptimista i faig feina en immersió digital.

Les meves habilitats personals consisteixen a fer de mediador tecnooptimista i assertiu (INPF-A) enmig dels inevitables canvis tecnològics, culturals i econòmics que haurem de gestionar.

La tecnologia digital té capacitats exponencials prou interessants a l’horitzó, però per arribar-hi cal creuar etapes dures i prolongades de decepció.  És l’etapa d’Uber perdent 5.000 milions el segon trimestre de 2019; és Amazon, fundada el 1995, no enlairant-se fins al 2010; és el Genome Project havent digitalitzat només un 1% del genoma després de set anys i mig d’un projecte que no podia passar de quinze. Cal ser tecnooptimista per a poder superar les decepcions.

En un article d’opinió per a VIA Empresa vaig intentar explicar la importància de ser tecnooptimista.

A més dels canvis tècnics, la immersió digital també suposa canvis culturals. S’assembla a la immersió lingüística: no és només aprendre una llengua (la part tècnica) sinó que també significa un canvi cultural. En el cas del digital, els canvis són tan grossos i en poc temps, que provoquen rebuig. Per a superar-los, cal fer molta didàctica amb arguments i determinació. Per això, l’assertivitat també és un valor important.

Com a valors, tinc el tecnooptimisme i l‘assertivitat, amb la personalitat del mediador, perquè així l’execució tingui un registre d’ajuda per a totes les parts.

Decepció? Quina decepció?