El futur del Govern Digital

Pla Director

L'estiu del 2015 rebo l'encàrrec de dirigir l'única organització TIC de Govern de les Illes Balears, la DGTIC, i de redactar un pla director que reflectís les nostres intencions per al futur.
El futur de l'Administració Digital

Misió

L’estructura TIC del Govern és mínima –la de menor pressupost de l’estat. Mentrestant, el lògic creixement de necessitats digitals dóna lloc a equips TIC a totes les conselleries sota direccions diferents. Els productes que creen estan coordinats a través dels estàndards tecnològics que eviten sitges digitals, però la proliferació d’equips TIC fa que l’organització del talent sigui caòtica. No hi ha cap estructura de Govern per a Societat Digital, repartida entre un parell d’empreses públiques; cap no té el seu focus en Societat Digital i sovint confonen modernització digital amb innovació. No hi ha cap laboratori per al següent pas digital per al Govern i la societat –per exemple, l’I2CAT català.

Resultat

El Pla Director proposa la creació d’una nova organització, Polítiques Digitals, amb una visió de 360º de la tecnologia digital de Govern, la indústria i la societat. Polítiques Digitals està formada per tres columnes:

  1. Govern Digital (l’actual DGTIC);
  2. Societat Digital (indústria i societat, inexistent al Govern);
  3. Desenvolupament Organitzacional (nou departament per a la gestió del talent digital per tot el Govern).

Un cop conclòs, vam veure que el nostre Pla Director complia les 10 tendències, segons Gartner, per aconseguir el govern digital.

Serveis

Anàlisis i estratègia digital

Articles al blog